Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nabízíme poradenství a odborný servis zaměřený na zajištění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Kromě této činnosti jsme však schopni vyhovět také požadavkům náročnějších zákazníků, kteří požadují provedení dalších specializovaných činností, jakými jsou například činnosti na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, prevence závažných havári, ergonomie apod. Veškeré uvedené činnosti u nás provádějí pouze osoby s příslušnou odbornou způsobilostí; specializované činnosti pak externí odborníci včetně akademických pracovníků.

V rámci oblasti BOZP nabízíme tyto odborné činnosti:
 • provádění školení a odborné přípravy
 • spolupráce při vývoji softwaru zaměřeného na BOZP
 • prodej softwaru zaměřeného na oblast BOZP
 • vypracování souboru povinné dokumentace BOZP
 • vypracování specializovaných analýz, studií a posudků
 • realizace opatření stanovených státním odborným dozorem
 • konzultace a poradenství aj.
 • AEROSOLY +

  Komplexní poradenství v oblasti měření přírodního a antropogenního nebo průmyslového aerosolu Read More
 • BOZP +

  Poradenství a odborný servis zaměřený na zajištění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Read More
 • RISKCURVES +

  Kompletní řešení kvantitativní rizikové analýzy Read More
 • EFFECTS +

  Nástroj pro předvídání důsledků havárií Read More
 • TISK +

  Zajišťujeme sazbu a tisk knih, časopisů, výrobu propagačních materiálů, letáků, plakátů, sazbu časopisů, marketingových předmětů. Read More
 • 1
AEROSAFE
PROVÁDÍME KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI MĚŘENÍ PŘÍRODNÍHO, ANTROPOGENNÍHO NEBO PRŮMYSLOVÉHO AEROSOLU. JSME SCHOPNI PORADIT A ZAJISTIT ODPOVÍDAJÍCÍ TECHNIKU MĚŘENÍ A PROVÉST KOMPLETNÍ CHARAKTERIZACI MĚŘENÝCH ČÁSTIC.